English Hrvatski German Polis italian Cesky Vodice / Travel guide to one of best summer oasis on Adriatic, Dalmatia, Croatia
PRIVATE ACCOMMODATION   REAL ESTATE CHARTER   LIVE WEBCAM
Apartments Konta Vodice Croatia

Marketing

Za?to ogla?avati na potalima Dalmatina.info?

- Radi raznovrsnosti sadr?aja stranica u na?oj mre?i, Va?a se reklama ciljano mo?e prikazati odredenoj skupini posjetitelja ili na svim stranicama u mre?i (za sada novosti, turizam, mali oglasi, regionalno - ?ibensko-kninska ?upanija/dalmacija), uskoro vi?e kategorija;

- Ucinkovitost i pracenje Va?e reklamne kampanje ostvareno je putem statistike koja Vam je dostupna u svako vrijeme na jednom mjestu;

Cijenik ogla?avanja:
 
VREMENSKI PERIOD PRIKAZIVANJA
Cijena BANNERA(260x120 pix)
Cijena BANNERA(260x60 pix)
Cijena BANNERA
(120x60 pix)
1 mjesec
 600 kn
450  kn
 300 kn
6 mjeseci
 3200 kn
2500  kn
1600 kn
12 mjeseci
6000 kn
4500  kn
 3000 kn
 
 
 
 
 
 
 
- Cjene su konačne ( PDV = 0% ) nismo u sustavu PDV-a
- Minimalni zakup prikazivanja je 1 mjesec;
- Cijene su podlo?ne promjenama;
- Za marketin?ke agencije odobravamo popust od 20%
 
 Pogledajte jo?:
- Primjeri dimenzija reklama u mre?i i uvjeti o dizajnu reklame
- Primjer email statistike ogla?ivača
- Primjer Internet statistike ogla?ivača

Zainteresirani ste za ogla?avanje?
- Kontaktirajte nas bez obveze putem ovog formulara
 
 
PONUDA INTERNET PORTALA DALMATINA.info
 
 
-


TAXI VODICE

Aquarium and museum of maritime tradition Vodice Apartments Crljenak Vodice HOTSPOT TRIBUNJ VODICE Private Apartments Moreta Vodice REAL ESTATE CROATIA HOTEL PUNTA VODICE

  footer