English Hrvatski German Polis italian Cesky Vodice / Travel guide to one of best summer oasis on Adriatic, Dalmatia, Croatia
PRIVATE ACCOMMODATION   REAL ESTATE CHARTER   LIVE WEBCAM
Private apartments Skroza - Vodice

eko-destinacija
Gledano u cjelini kakvoca Jadranskog mora iznimno je dobro sacuvana. Rezultati dobiveni stalnim pracenjem kakvoce mora na vi?e od 800 pla?ama odgovaraju najstro?im kriterijima. Jedini ugro?eni akvatoriji su podrucja neposredno uz velike lucke gradove, te dio gradova s neodgovarajucom kanalizacijom, iako se radi na projektima sanacije i tih podrucja. Osim cistoce mora, bitno obilje?je obalnog podrucja je biolo?ka i krajobrazna osebujnost, ?to se ocituje u broju biljnih i ?ivotinjskih vrsta, te u visokom broju endema (npr. covjecja ribica, gu?terica?). Da bi se to prirodno bogatstvo ocuvalo i za?titilo, izraden je popis rijetkih i ugro?enih vrsta tzv. Crvena knjiga.

U Hrvatskoj se provodi citav niz projekata koje su inicirale vladine ustanove ili udruge gradana s ciljem ocuvanja prirodna i kulturne ba?tine, te njenog vrednovanja. Jedan od takvih projekata je Projekt Plave zastave, a od 2001 se pokrece projekt Zelenog kljuca kojim se te?i unaprijediti stanje okoli?a u hotelima i drugim smje?tajnim kapacitetima, s ciljem da se osuvremeni turisticka ponuda hotela, motela, hostela, kampova i drugih objekata koji se koriste za smje?taj. Drugi projekt je Eko naselje Zelena laguna u Porecu, gdje se posebna pa?nja posvecuje okoli?u, u sklopu naselja se nalaze maslinici, vocnjaci, konju?arna, a turisti mogu vidjeti i sudjelovati u svim aktivnostima kao ?to su npr. berba maslina, obradivanje zemlje i slicno.

Dani koji se u Hrvatskoj specijalno obilje?avaju:

  • Medunarodni dan ocuvanja voda
  • Svjetski dan Meterologije
  • Dan planete Zemlje
  • Dan Delfina
  • Dan ocuvanja okoline
  • Dan Sunca


Isto tako u Hrvatskoj se obilje?ava niz prigodnih datuma tijekom godine kao ?to si npr. Medunarodni dan za?tite voda, Svjetski meteorolo?ki dan, Dan planeta zemlje, Dan dupina, Svjetski dan za?tite okoli?a, Dan sunca. Osim prirodne, veliki znacaj se pola?e i na ocuvanje kulturne ba?tine, ocuvanje narodnih no?nji i obicaja. Tijekom ljeta se u vecini primorskim mjesta organiziraju prigodni dogadaji kako bi se turisti upoznali s obicajima kraja, npr. tu su tradicionalna trka magaraca koja se odr?ava svake godine u Tribunju, More?ka - vite?ka igra koja se izvodi u Kroculi?.

Treba napomenuti da ekolo?ko gledano Hrvatska spada u ekolo?ko nezagadena podrucja, bez obzira radilo se o zraku, slatkim vodama ili moru, te da je Hrvatska sigurno podrucje, gdje ce se gost osjecati ugodno i dobrodo?lo.
-


TAXI VODICE

Aquarium and museum of maritime tradition Vodice Apartments Crljenak Vodice HOTSPOT TRIBUNJ VODICE Private Apartments Moreta Vodice REAL ESTATE CROATIA HOTEL PUNTA VODICE

  footer